چاپ قبض و رسید 

ویژگی‌های چاپ قبض و رسید می‌تواند بسته به نوع قبض یا رسید و شرکت یا سازمانی که آن را صادر کرده، متفاوت باشد.
اما به طور کلی ویژگی‌هایی که باید در یک چاپ قبض یا رسید وجود داشته باشد عبارتند از:

  1. نام و آدرس شرکت یا سازمانی که قبض یا رسید را صادر کرده است.
  2. نام و آدرس مشتری یا گیرنده قبض یا رسید.
  3. شماره حساب مشتری و شماره فاکتور.
  4. تاریخ و زمان صدور قبض یا رسید.
  5. مبلغ قبض یا رسید و جزئیات آن، مانند مبلغ برای هر خدمات و مالیات‌ها و هزینه‌های دیگر.
  6. روش پرداخت قبض یا رسید و شماره حساب مربوط به آن.
  7. شرایط و قوانین مربوط به پرداخت قبض یا رسید، از جمله تاریخ سررسید و هزینه‌های جریمه در صورت عدم پرداخت به موقع.

همچنین در بعضی از قبض‌ها و رسیدها، اطلاعات دیگری مانند شماره تلفن و ایمیل مشتری، جزئیات سفارش، شماره پیگیری و شماره مرجع نیز می‌تواند وجود داشته باشد.